Logo

RADCA PRAWNY RAFAŁ GRZYWACZ
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 1
tel./fax: 44 647 50 95

 

Zakres usług prawnych


Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących dziedzinach:

 • prawo cywilne w tym prawo ubezpieczeniowe (w szczególności w sprawach odszkodowawczych w związku z wypadkami komunikacyjnymi), rzeczowe, spadkowe i rodzinne,
 • prawo gospodarcze i handlowe, w tym sprawy rejestrowe,
 • nieruchomości i prawo mieszkaniowe,
 • prawo administracyjne i podatkowe,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje m.in.:

 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
 • pomoc prawną świadczoną osobom prywatnym,
 • windykację wierzytelności,
 • doradztwo, porady i konsultacje prawne,
 • sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, innych aktów prawnych,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, w tym podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.