"Ignorantia iuris nocet"   -Nieznajomość prawa szkodzi.
Kancelaria Radcy Prawnego
Rafał Grzywacz

Telefon: (44) 647 50 95
ul. Słowackiego 1
Piotrków Trybunalski
Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących dziedzinach:

-prawo cywilne w tym prawo ubezpieczeniowe (w szczególności w sprawach odszkodowawczych w związku z wypadkami komunikacyjnymi), rzeczowe, spadkowe i rodzinne,
-prawo gospodarcze i handlowe, w tym sprawy rejestrowe,
-nieruchomości i prawo mieszkaniowe,
-prawo administracyjne i podatkowe,
-prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje m.in.:

-stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
-pomoc prawną świadczoną osobom prywatnym,
-windykację wierzytelności,
-doradztwo, porady i konsultacje prawne,
-sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, innych aktów prawnych,
-zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
-zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, w tym podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.

Cennik (W zależności od rodzaju sprawy Kancelaria stosuje następujące sposoby rozliczeń z klientami):


-wynagrodzenie godzinowe -wynagrodzenie jest sumą godzin przepracowanych dla Klienta zgodnie ze stawką godzinową indywidualnie z nim ustaloną,
-wynagrodzenie stanowiące koszty zasądzone przez sąd -wynagrodzenie stanowią wyłącznie koszty zastępstwa przyznane przez sąd,
-wynagrodzenie stanowiące premię za sukces -w niektórych sprawach sądowych ustala się dodatkowe wynagrodzenie uzależnione w całości od rezultatu działania, stanowiące procent od uzyskanego odszkodowania,
-wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego -w przypadku stałej obsługi prawnej stawka wynagrodzenia jest stała, bez względu na ilość godzin przepracowanych w miesiącu,
-wynagrodzenie jako ustaloną z góry kwotę -za wykonanie konkretnej czynności.